Blue Star

 

English language|Slovenský jazyk|Pridať k obľúbeným

Permutácie

Slovo:
Počet hesiel:
Skrátenie:
Heslo s predvolenými parametrami
Heslo s nasledujúcimi parametrami:
Posun:
Prechody:

Pomocník

Najprv zadajte slovo z ktorého sa budú vytvárať permutácie. Potom zvoľte počet vytváraných hesiel. Môžete zadať dĺžku na akú bude heslo skrátené. Toto skracovanie sa vykonáva až po preskupení písmen, a nieje nutné.
Pri vlastnom nastavení permutácie môžete ovplyvniť dve veci. Posun písmena, to je o koľko sa maximálne písmeno môže posunúť doľava alebo doprava. Počet prechodov znamená, koľko krát sa posúva každé jedno písmeno.
Dôležitá vec je, že permutácie sa nebudú vytvárať zo slov s menej ako päť písmenami. Taktiež niekedy nemusí byť vytvorený požadovaný počet permutácii, zriedka dokonca žiadne, napríklad pri slovách ako "aaaaa".

Zabezpečený prístup | Podporuje: NFO.SK  Sponzoruje: NETWORK.SK
Vyskúšajte: Víkendový časovač odpočítava čas, ktorý zostáva do víkendu.